ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซค์  มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อ.เมือง จว.พิษณุโลก 65000
 
 
 
พล.ต.เกียรติศักดิ์    ดวงแดง
ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 39
ชมรมแม่บ้าน
 
ผู้บังคับบัญชา
อดีตผู้บังคับบัญชา

ฝ่ายอำนวยการ

 
 
 
 
 
 
กองกำลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกำลังบำรุง
กองกิจการพลเรือน
 
 
 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มณฑลทหารบกที่ ๓๒
มณฑลทหารบกที่ ๓๓
มณฑลทหารบกที่ ๓๔
มณฑลทหารบกที่ ๓๕
มณฑลทหารบกที่ ๓๖
มณฑลทหารกที่ ๓๗
มณฑลทหารบกที่ ๓๘
มณฑลทหารบกที่ ๓๙
มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐
 
Link ทั่วไป
       

 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free html visitor counters
 

เมื่อ ๒๕ ส.ค.๕๙
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เป็นองค์ประธาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
ณ รร.พิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จว.พ.ล.
  รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๙
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงเสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE
และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER
ณ รร.เรืงวิทย์พิทยา ต.วังพวง อ.พรานกระต่าย จว.ก.พ.

รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑ ก.พ.๕๙ - ๓ ก.พ.๕๙
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.พ.ล., จว.อ.ต. และ จว.ช.ม.
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
เดินทางมาถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จว.ส.ท.
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๓ ม.ค.๕๙
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จมาทรงเททองหล่อ "พระอจนะ" (จำลอง)
และวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม "มหาคุณ"  
ณ วัดศรีชุม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จว.ส.ท.
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๕๙
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อัมรินทร์ สุพรรณนพ
เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางมาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดนิทรรศการ และการแสดงผลงาน
ของนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ
ณ รร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จว.ก.พ.
 รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๓๙
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเมื่อ ๘ ก.ย.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
เป็นประธาน การบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มทบ.๓๙
ณ บก.มทบ.๓๙ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.
  รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๕ ก.ย.๕๙ 
พ.อ.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา รอง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย.๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ ส.ค.๕๙
โดยมี พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล มทภ.๓ เป็นประธาน
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จว.พ.ล.

  รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๒๒ ส.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ พร้อมคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสาธิตการใช้กล้องวงจรปิดเคลื่อนที่
ตามแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย
การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด
บริเวณด่านตรวจคลองน้ำเย็น ต.บางระกำ อ.บางระกำ จว.พ.ล.
โดยมี พ.ต.อ.ประวิทย์ แหวนหล่อ ผกก.สภ.บางระกำ จว.พ.ล.
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางระกำ จว.พ.ล. ร่วมให้การต้อนรับ

รายละเอียดคลิกที่ภาพ
 
 

เมื่อ ๓ ส.ค.๕๙ 
พล.ต.เกียรติศักดิ์  ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศ และพบปะพัฒนาสัมพันธ์
กำลังพล และครอบครัวของหน่วย มทบ.๓๙
ณ ห้องสองแคว ๓๑๔๗ มทบ.๓๙
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.
รายละเอียดคลิกที่ภาพ
 
 

เมื่อ ๒๙ ก.ค.๕๙
พ.อ.คงเอก  ขยันกิจ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม
เพื่อถวายสักการะแด่ดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ม.นเรศวร
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ม.นเรศวร

รายละเอียดคลิกที่ภาพ
 
 

เมื่อ ๑๙ ก.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์  ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
พร้อมด้วย พ.อ.หญิงภาวดี  ดวงแดง ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๓๙
ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จว.พ.ล.
โดยมี พล.ต.ธนา จารุวัต รอง มทภ.๓ เป็นประธาน

รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๔ ก.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์  ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
พร้อมด้วย พ.อ.หญิงภาวดี  ดวงแดง ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๓๙
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย.๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
๑๒ ส.ค.๕๙ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จว.พ.ล.
โดยมี พล.ท.สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล มทภ.๓ เป็นประธาน
รายละเอียดคลิกที่ภาพ
 
 

เมื่อ ๙ ก.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์  ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมกิจกรรม “กองหนุนแทนคุณแผ่นดิน”
ณ อาคารอเนกประสงค์ ทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
โดยมี พล.ท.สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล มทภ.๓ เป็นประธาน

รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๙
 พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จว.พ.ล.
โดยมี พล.ต.ธนา จารุวัต รอง มทภ.๓ เป็นประธาน
รายละเอียดคลิกที่ภาพ
 
 

เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
เป็นประธาน ในพิธีมอบบ้าน ให้กับ ด.ต.สมควร บุญสุข
ในโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย.๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
(๘๔ พรรษา) ๑๒ ส.ค.๕๙
ณ บ้านเลขที่ ๒๓/๑ หมู่ ๑๔ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จว.พ.ล.
           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๓ พ.ค.๕๙ 
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน พร้อมเงินดำรงชีพ
และสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับ นางสวน ศรีสวัสดิ์ ในโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย.๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
(๘๔ พรรษา) ๑๒ ส.ค.๕๙
ณ บ้านเลขที่ ๕๑/๑ หมู่ ๑ บัานแม่เทียบ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จว.พ.ล. 
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๓ พ.ค.๕๙
พ.อ.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา รอง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีแจกถุงยังชีพพระราชทาน
เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.บางระกำ จว.พ.ล.
จำนวน ๑,๕๐๐ ครอบครัว ณ วัดพันเสา ม.๓ ต.พันเสา อ.บางระกำ จว.พ.ล.
โดยมี พล.ต.ต.อรรถกิจ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๒ พ.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ เป็นประธาน
พิธีมอบทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือบุตร
ที่มีความต้องการพิเศษ ของกองทัพบก
ณ ห้องสองแคว ๓๑๔๗ บก.มทบ.๓๙
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. 
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๖ พ.ค.๕๙ พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
จัดกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน พัดบ้านเรือน
ของประชาชนได้รับความเสียหาย ในพื้น อ.บางระกำ จว.พ.ล.
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๕ พ.ค.๕๙ พ.อ.คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๙
ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จว.พ.ล.
โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พ.ล. เป็นประธาน
รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๘ พ.อ.ปิยชาติ ศูนยะคณิต รอง เสธ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(วันพยาบาลแห่งชาติ) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
อ.เมือง จว.พ.ล

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๘ พ.อ.คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีรับธง " พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต"
และรับเข็มที่ระลึก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน
ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จว.พ.ล.

           รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๖ ต.ค.๕๘ พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ 
ให้กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม บก.มทบ.๓๙

      รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๑๓ ต.ค.๕๘ พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมงานวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๑ ตำรวจภูธรภาค ๖ ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.

      รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๒ ต.ค.๕๘ พล.ต.เกียรติศักดิ์ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน ์
และร่วมปลูกต้นไม้ในเขตพระราชวังจันทน์ โดยมี พล.อ.สาธิต พิธรัตน์
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นประธาน

      รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

เมื่อ ๒ ต.ค.๕๘ มทบ.๓๙ พิธีมอบการบังคับบัญชาระหว่าง
พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก
และ พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙
ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙

      รายละเอียดคลิกที่ภาพ  

 
   
   
   

คลิกดูรายละเอียด

Video
กิจกรรม มณฑลทหารบกที่ 39

 
ทหารกองหนุนแทนคุนแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก
มทบ.39 จัดโครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
พิธีเปิดการฝึก นศท.มทบ39 ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีปิดการฝึก นศท.มทบ39 ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
 
 
 
 
 
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด